Terug

Nabestaandenzorg

Na de begrafenis of crematie hebben de nabestaanden tijd nodig om te kunnen rouwen. 
Helaas krijgen ze net op dat ogenblik een hoop administratieve rompslomp te verwerken.
 Daarom helpen wij je ook ná de uitvaart.

Wat kunnen wij voor jou betekenen

1. Verwittigen van het overlijden aan volgende instanties:

- Instellingen i.v.m. het werk (werkgever, vakbond, fonds voor arbeidsongevallen, fonds voor beroepsziekten, boekhouder, fiscalist, sociale verzekeringsmaatschappij).

-Financiële instellingen.

- Verzekeringsmaatschappijen (levensverzekering, schuldsaldoverzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering, brandverzekering, familiale polis, uitvaartverzekering).

- Kinderbijslagfonds.

- Ziekenfonds.

- Huurders/verhuurders.

- Pensioendienst.

- Dienst Inschrijving Voertuigen.

- Nutsvoorzieningen afsluiten of overzetten (water, gas, elektriciteit, tv, internet,...).

- Abonnementen opzeggen of overzetten (magazines, kranten,...).

- Verenigingen.

2. Informatie en bijstand betreffende het vrijgeven van tegoeden op rekeningen.

-Erfrechtverklaring.

-Akte van bekendheid.

-Attest van erfopvolging.

3. Informatie en bijstand betreffende de zuivere aanvaarding, aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van nalatenschappen.

 

4. Bijstand en informatie betreffende de aangifte van nalatenschappen.

5. Bijstand en informatie betreffende de successierechten.

6. Informatie betreffende terugbetalingen en verminderingen.

- Begrafenisvergoeding bij het ziekenfonds.

-Terugbetaling abonnementen.

-Vergoedingen in het kader van bepaalde pensioenstelsels.

-Vergoeding in het kader van hospitalisatieverzekeringen.

-Verhoogde kinderbijslag (wezenuitkering).

-Kapitaaluitkering bij levensverzekeringen.

Heb je nog vragen? Kom gerust bij ons langs, dan leggen wij je vrijblijvend de verschillende mogelijkheden uit.