Uitvaartzorg Leo | Dikkebusseweg 37, 8900 Ieper

Heel wat mensen nemen nu al hun voorzorgen om hun familie te helpen wanneer ze er zelf niet meer zijn. Het verdriet kan u hen niet besparen, de kosten gelukkig wél. Het is ook mogelijk om vooraf uw uitvaartwensen vast te leggen, zodat de nabestaanden die keuzes niet meer moeten maken.

Voorafregeling

Een uitvaartverzekering op maat

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van uw begrafenis of crematie. Zo hoeven uw nabestaanden zich geen financiële zorgen te maken. Het verdriet kan u hen niet besparen, de kosten gelukkig wel. Bovendien kunnen wij de nabestaanden ook helpen met de praktische en administratieve zaken ná de uitvaart.

Een uitvaart volgens uw wensen

Een persoonlijk afscheid dat het leven van de overledene weerspiegelt wordt almaar belangrijker. Deze wilsbeschikking laat u toe om uw persoonlijke uitvaartwensen vast te leggen. Laat uw familie en vrienden weten dat u een wilsbeschikking heeft. En waar u die bewaart, bijvoorbeeld bij uw verzekeringspapieren. Bij overlijden bezorgen wij uw wensen aan uw nabestaanden. De wilsbeschikking is geen rechtsgeldig document, maar dient als leidraad voor het regelen van de uitvaart. Wilt u er zeker van zijn dat u uw wensen wel rechtsgeldig vastlegt? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

schrijf uw laatste wensen eigenhandig uit en zet de datum en uw handtekening eronder (dit noemt men een codicil)

laat uw wensen door een notaris in een testament vastleggen

Vragen? Kom gerust bij ons langs, dan leggen wij u vrijblijvend de verschillende mogelijkheden uit.