CORONA PREVENTIE - UPDATE 13/05/20

Naar aanleiding van de maatregelen die onze regering heeft genomen om de verspreiding van het virus in te dijken, werden ook de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector bijgesteld.

Uitvaartregeling
Alle regelingen verlopen bij voorkeur telefonisch of per mail. Het aantal mensen dat ter plaatse komt om de uitvaart te regelen dient zich te beperken tot 2 personen. Alle contact met risicopersonen dient te worden vermeden.

Rouwgroet
Het brengen van een laatste groet in het uitvaartcentrum gebeurt enkel op afspraak gedurende maximum 1 uur en in intieme kring (naaste familie en belangrijkste personen). Maximum 2 bezoekers mogen zich tegelijkertijd in dezelfde ruimte bevinden, voor zover de regels van "social distancing" kunnen worden gerespecteerd. Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje. De stoelen dienen op voldoende afstand van elkaar te staan. Wij raden mensen boven de 70 jaar of met een zwakke gezondheid aan om zich niet te verplaatsen naar het uitvaartcentrum. De wijwaterkwast wordt verwijderd en de zegening van de overledene gebeurt met een knikje of een kruisteken.

Uitvaartplechtigheid in de aula of kerk
De dienst mag slechts worden bijgewoond door maximum 30 personen (+ het personeel van het uitvaartcentrum). Dat aantal dient minder te zijn dan 30 als de regels inzake social distancing (1,5 m afstand) niet kunnen worden gerespecteerd. Er dient voldoende ruimte tussen de stoelen te worden voorzien met het oog op de social distancing. Een eerbetoon is nog altijd mogelijk op een later tijdstip na afloop van deze sanitaire crisis.

Online rouwregister
Kennissen, vrienden en buren kunnen steeds hun medeleven betuigen via het online rouwregister.

Bereikbaarheid
Wij blijven 24/24 bereikbaar.

Ter bescherming van ons allen danken wij voor uw begrip en burgerzin.
Uitvaartzorg Leo

Uitvaartzorg Leo | Dikkebusseweg 37, 8900 Ieper

Heel wat mensen nemen nu al hun voorzorgen om hun familie te helpen wanneer ze er zelf niet meer zijn. Het verdriet kan u hen niet besparen, de kosten gelukkig wél. Het is ook mogelijk om vooraf uw uitvaartwensen vast te leggen, zodat de nabestaanden die keuzes niet meer moeten maken.

Voorafregeling

Een uitvaartverzekering op maat

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van uw begrafenis of crematie. Zo hoeven uw nabestaanden zich geen financiële zorgen te maken. Het verdriet kan u hen niet besparen, de kosten gelukkig wel. Bovendien kunnen wij de nabestaanden ook helpen met de praktische en administratieve zaken ná de uitvaart.

Een uitvaart volgens uw wensen

Een persoonlijk afscheid dat het leven van de overledene weerspiegelt wordt almaar belangrijker. Deze wilsbeschikking laat u toe om uw persoonlijke uitvaartwensen vast te leggen. Laat uw familie en vrienden weten dat u een wilsbeschikking heeft. En waar u die bewaart, bijvoorbeeld bij uw verzekeringspapieren. Bij overlijden bezorgen wij uw wensen aan uw nabestaanden. De wilsbeschikking is geen rechtsgeldig document, maar dient als leidraad voor het regelen van de uitvaart. Wilt u er zeker van zijn dat u uw wensen wel rechtsgeldig vastlegt? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

schrijf uw laatste wensen eigenhandig uit en zet de datum en uw handtekening eronder (dit noemt men een codicil)

laat uw wensen door een notaris in een testament vastleggen

Vragen? Kom gerust bij ons langs, dan leggen wij u vrijblijvend de verschillende mogelijkheden uit.