Uitvaartzorg Leo | Dikkebusseweg 37, 8900 Ieper

Na de begrafenis of crematie hebben de nabestaanden tijd nodig om te kunnen rouwen. Helaas krijgen ze net op dat ogenblik een hoop administratieve rompslomp te verwerken. Daarom helpen wij u ook ná de uitvaart.

Nabestaandenzorg

Wat kunnen wij voor u betekenen

1. Verwittigen van het overlijden aan volgende instanties:

Arbeidsgebonden instellingen (werkgever, vakbond, fonds voor arbeidsongevallen, fonds voor beroepsziekten, boekhouder, fiscalist, sociale verzekeringsmaatschappij)

Financiële instellingen

Verzekeringsmaatschappijen (levensverzekering, schuldsaldoverzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering, brandverzekering, familiale polis, uitvaartverzekering)

Kinderbijslagfonds

Ziekenfonds

Huurders/verhuurders

Pensioendienst

Dienst Inschrijving Voertuigen

Nutsvoorzieningen afsluiten of overzetten (water, gas, elektriciteit, tv, internet,...)

Abonnementen opzeggen of overzetten (magazines, kranten,...)

Verenigingen

2. Informatie en bijstand betreffende het vrijgeven van tegoeden op rekeningen

Erfrechtverklaring

Akte van bekendheid

Attest van erfopvolging

3. Informatie en bijstand betreffende de zuivere aanvaarding, aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van nalatenschappen.

4. Bijstand en informatie betreffende de aangifte van nalatenschappen.

5. Bijstand en informatie betreffende de successierechten.

6. Informatie betreffende terugbetalingen en verminderingen.

Begrafenisvergoeding bij het ziekenfonds

Terugbetaling abonnementen

Vergoedingen in het kader van bepaalde pensioenstelsels

Vergoeding in het kader van hospitalisatieverzekeringen

Verhoogde kinderbijslag (wezenuitkering)

Kapitaaluitkering bij levensverzekeringen

 

Vragen? Kom gerust bij ons langs, dan leggen wij u vrijblijvend de verschillende mogelijkheden uit.