CORONA PREVENTIE - UPDATE 13/05/20

Naar aanleiding van de maatregelen die onze regering heeft genomen om de verspreiding van het virus in te dijken, werden ook de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector bijgesteld.

Uitvaartregeling
Alle regelingen verlopen bij voorkeur telefonisch of per mail. Het aantal mensen dat ter plaatse komt om de uitvaart te regelen dient zich te beperken tot 2 personen. Alle contact met risicopersonen dient te worden vermeden.

Rouwgroet
Het brengen van een laatste groet in het uitvaartcentrum gebeurt enkel op afspraak gedurende maximum 1 uur en in intieme kring (naaste familie en belangrijkste personen). Maximum 2 bezoekers mogen zich tegelijkertijd in dezelfde ruimte bevinden, voor zover de regels van "social distancing" kunnen worden gerespecteerd. Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje. De stoelen dienen op voldoende afstand van elkaar te staan. Wij raden mensen boven de 70 jaar of met een zwakke gezondheid aan om zich niet te verplaatsen naar het uitvaartcentrum. De wijwaterkwast wordt verwijderd en de zegening van de overledene gebeurt met een knikje of een kruisteken.

Uitvaartplechtigheid in de aula of kerk
De dienst mag slechts worden bijgewoond door maximum 30 personen (+ het personeel van het uitvaartcentrum). Dat aantal dient minder te zijn dan 30 als de regels inzake social distancing (1,5 m afstand) niet kunnen worden gerespecteerd. Er dient voldoende ruimte tussen de stoelen te worden voorzien met het oog op de social distancing. Een eerbetoon is nog altijd mogelijk op een later tijdstip na afloop van deze sanitaire crisis.

Online rouwregister
Kennissen, vrienden en buren kunnen steeds hun medeleven betuigen via het online rouwregister.

Bereikbaarheid
Wij blijven 24/24 bereikbaar.

Ter bescherming van ons allen danken wij voor uw begrip en burgerzin.
Uitvaartzorg Leo

Uitvaartzorg Leo | Dikkebusseweg 37, 8900 Ieper

Na de begrafenis of crematie hebben de nabestaanden tijd nodig om te kunnen rouwen. Helaas krijgen ze net op dat ogenblik een hoop administratieve rompslomp te verwerken. Daarom helpen wij u ook ná de uitvaart.

Nabestaandenzorg

Wat kunnen wij voor u betekenen

1. Verwittigen van het overlijden aan volgende instanties:

Arbeidsgebonden instellingen (werkgever, vakbond, fonds voor arbeidsongevallen, fonds voor beroepsziekten, boekhouder, fiscalist, sociale verzekeringsmaatschappij)

Financiële instellingen

Verzekeringsmaatschappijen (levensverzekering, schuldsaldoverzekering, autoverzekering, hospitalisatieverzekering, brandverzekering, familiale polis, uitvaartverzekering)

Kinderbijslagfonds

Ziekenfonds

Huurders/verhuurders

Pensioendienst

Dienst Inschrijving Voertuigen

Nutsvoorzieningen afsluiten of overzetten (water, gas, elektriciteit, tv, internet,...)

Abonnementen opzeggen of overzetten (magazines, kranten,...)

Verenigingen

2. Informatie en bijstand betreffende het vrijgeven van tegoeden op rekeningen

Erfrechtverklaring

Akte van bekendheid

Attest van erfopvolging

3. Informatie en bijstand betreffende de zuivere aanvaarding, aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van nalatenschappen.

4. Bijstand en informatie betreffende de aangifte van nalatenschappen.

5. Bijstand en informatie betreffende de successierechten.

6. Informatie betreffende terugbetalingen en verminderingen.

Begrafenisvergoeding bij het ziekenfonds

Terugbetaling abonnementen

Vergoedingen in het kader van bepaalde pensioenstelsels

Vergoeding in het kader van hospitalisatieverzekeringen

Verhoogde kinderbijslag (wezenuitkering)

Kapitaaluitkering bij levensverzekeringen

 

Vragen? Kom gerust bij ons langs, dan leggen wij u vrijblijvend de verschillende mogelijkheden uit.